Bildiri Gönderimi Son Tarihi  12 Ekim 2020
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 19 Ekim 2020
Kayıt Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih 30 Ekim 2020