BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Sunum formatları sözlü sunumu şeklindedir.
 • Bildiriler, daha önceden başka bir kongre veya sempozyumda sunulmamış olmalıdır.
 • Bildiri başlığı 25 kelimeyi geçmemeli ve çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri başlığının altında ilk harfler büyük olacak şekilde yazarın adı-soyadı, bağlı bulunduğu kurum (Üniversite, Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalı, Şehir, Ülke), sorumlu yazarın e-posta adresi belirtilmelidir. Yazarların ünvanları dahil edilmemelidir.
 • Örnek tam metin şablonunu indirmek için tıklayınız.
 • Özet metin şablonunu indirmek tıklayınız.
 • Bildiri göndermek için tıklayınız.
 • Sunumu yapacak yazarın Online GAPYENEV-2020’ye katılması gerekmektedir.
 • Sorularınız için lütfen gapyenev2020 [@] harran.edu.tr  iletişim adresi üzerinden bağlantıya geçiniz.
 • Seçilen bildiriler aşağıda belirtilen dergilerde yayınlanabilecektir.
  • Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
 • Bildilerin  sözlü sunum olarak kabul edilmesi ve kayıt ücretinin ödenmiş olması, söz konusu bildirinin tam metin halinde Mühendislik Fakültesi Dergisi’nde yayınlanma zorunluluğunu getirmez.  Makalenin kabul/red edilme durumu ilgili derginin hakemleri tarafından belirlenecektir.